Assessorament en viticultura:

 

Implantació de la vinya

 • Selecció de les parcel·les més adequades

 • Sectorització en funció del tipus de sòl

 • Orientació de les files

 • Marc de plantació

 • Elecció de varietats i portaempelts

 • Fertilització

 • ...

Assessorament en vinyes ja implantades 

 • Pràctiques agrícoles per la millora de la qualitat del raïm

 • Control del vigor de les plantacions

 • Definció dels limitants per a la producció

 • Mètodes per al control de l'erosió

 • Diagnosi i millora de fertilitat

 • ...

Elaboració de mapes per la millora de la gestió de les plantacions

 • Mapa de sòls

 • Mapa de CRAD (Capacitat de Retenció d'Aigua Disponible)

 • Mapa d'aptitud

 • Mapa de pendents

 • Cartografia a mida