FORMACIÓ

 

 • Enginyer agrònom. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. Universitat de Lleida.  

 • Enginyer Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.  Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. Universitat de Lleida

 • Postgrau: IV Curs de Cartografia de Sòls. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

 • Tècnic habilitat per la redacció de plans de dejeccions ramaderes

 • Tècnic assessor en gestió integrada de plagues (GIP) 

 

 

TREBALLS REALITZATS

 

Estudis de sòls

 • Estudi edafoclimàtic de la finca Can Martí. Cavas Torelló.

 • Estudi de fertilitat de la finca Can Martí. Cavas Torelló.

 • Mapes de Sòls a escala 1:25.000. Fulls de Vila-Rodona  68-33/446-2-1, Tarragona 67-35/473-1-1, Torredembarra 68-35/473-2-1, Salou 67-36/473-1-2 i Cambrils 66-36/472-2-2). Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 • Estudis de sòl en finques experimentals. IRTA

 • Mapa de Sòls a escala 1:250.000 de les comarques del Berguedà i la Garrotxa. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 • Mapa de Sòls per a la implantació de vinya en la finca Santmartí de Serraïma

 •  Auxiliar de camp. Mapa de sòls 1:250.000 Alt Empordà. Institut Geològic de Catalunya.

 • Mapa de Sòls a escala 1:250.000 de Catalunya. Comarca d’Osona. Institut Geològic de Catalunya.

 • Mapa de Sòls a escala 1:5.000 de Bodegues Abadal.  Bages

 • Col·laboració en el mapa de Sòls a escala 1:250.000 de Catalunya. Comarca de l’Anoia. Institut Geològic de Catalunya.

 • Mapa de Sòls a escala 1:250.000 de Catalunya. Comarca del Bages. Institut Geològic de Catalunya.

 • Mapa de Sòls a escala 1:25.000 de Catalunya. Definició de les unitats de paisatge del full de Sant Joan de Vilatorrada (70-28). Institut Geològic de Catalunya.

 • Col·laboració en el mapa de Sòls  a escala 1:250.000 de Catalunya. Comarca de la Segarra. Institut Geològic de Catalunya.

 • Mapa de Sòls a escala 1:25.000 de Catalunya. Full 60-23 Isona. Institut d’Estudis Catalans.  

 

Viticultura

 • Tècnic i assessor en vinya en conversió a agricultura ecològica. Celler Santmartí. Sallent (Bages).    

 • Gestió de la finca, estudis tècnics i viticultor a la finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola. Fundació AMPANS. Finca inscrita al Consell Català de la Producció Agrícola Ecològica (vinya i oliveres).

 

Fertilització

 • Assessorament a agricultors en la fertilització. Plans de fertilització.

 • Presa de mostres pels Plans de Millora de la Gestió de la Fertilització de Catalunya. Servei de Sòls i Gestió Mediambiental. Departament d'Agricultura Alimentació i Medi Rural. Generalitat de Catalunya

 • Estudi sobre la lixiviació de nitrats mitjançant models de simulació de cultius. DAAR - UdL

 

Programació de regs i gestió de l'aigua

 • Tècnic al projecte  Efoodprint: "Agrifood Environmental Sustainability". Eines de càlcul de la Petjada hídrica i la Petjada de Carboni. Empresa Lab-Ferrer.

 • Projecte “Eficiència en la gestió de l’aigua de reg”.Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl     

 

Altres

 • Treballs tècnics a l'empresa d'inseminació artificial porcina Semen Cardona

 • Projecte: “ Implantació d’una xarxa de camps de cultiu d’experiència i d’experimentació com a plataforma per dinamitzar els regadius de la conca de Tremp” . Realitzat conjuntament amb l’empresa Lab-Ferrer.

 • Coordinació de Seguretat de la construcció d’una granja a Montmaneu

 • Projecte executiu i d’activitat del nucli zoològic Gos Aventura. Jorba

 • Tècnic de l’Àrea de Medi Ambient i Cartografia del Consell Comarcal del   Bages. Projectes de restauració de boscos de ribera, abastament d'aigua, plans d'ordenació territorial, treballs sobre el Parc Agrari del Pla de Bages, dinamització de la producció d'energia tèrmica mitjançant biomassa forestal en col·laboració amb la Federació d'ADFs del Bages.

 • Tècnic a l’empresa GAENA ENVIRONMENT SLL. Direcció d’obra del manteniment de les restauracions dels talussos de les carreteres de les províncies de Lleida i Tarragona, estudis d’impacte ambiental, Projecte Director dels drenatges del canal Segarra-Garrigues i valoracions agràries.

 

 

Antoni Baltiérrez