Treballs cartogràfics:

 

  • Elaboració de mapes temàtics

  • Treball amb Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

  • Mapes vectorials

  • Anàlisi ràster

  • Navegació GPS i aplicacions cartogràfiques per tàblets i mòvils

  • Aplicacions per presa de dades a camp