Aspectes a considerar per a la implantació d’una vinya

La vinya és un dels cultius que més extensió ocupa al nostre país, tradicional i majoritàriament de secà. Les característiques i els objectius productius del cultiu de la vinya han variat molt durant els últims vint anys, passant d’estar molt encarada a la producció a valorar cada vegada més la qualitat. A més a més, darrerament, amb la introducció de l’enoturisme, les plantacions de vinya també tenen una funció paisatgística.


Els sistemes actuals de conducció en espatllera aporten millores de maneig evidents (mecanització de les tasques de la vinya), però també comporten certs inconvenients. Les vinyes en conducció en espatllera han de tenir les filades rectes i paral·leles, cosa que es fa difícil en certes zones de vessant i relleus ondulats (on se situen moltes de les àrees amb vinya). Aquesta condició fa que prèviament a l’establiment de la vinya s’hagin de realitzar moviments de terra importants. Si ja de per sí, els sòls d’una parcel·la són més o menys heterogenis, el fet de realitzar moviments de terra per tenir una parcel·la geomètricament perfecta, pot accentuar aquesta heterogeneïtat. El fet de tenir un sòl heterogeni en una parcel·la, un cop plantada la vinya, comportarà diferències en el desenvolupament de la vinya i per tant en la maduració de raïm i conseqüentment en la qualitat del vi. Per tant, un aspecte bàsic que cal tenir per realitzar una plantació de vinya, és saber escollir i separar zones homogènies pel que fa al sòl i per tant per al desenvolupament i maduració del raïm.

Vinya plantada en una parcel•la amb grans moviments de terres (Baix Camp)


Com poden compatibilitzar la viticultura moderna amb una producció de qualitat i respectant el paisatge?


1- Realitzant un estudi de sòls, per tal de definir àrees homogènies i per tant poder obtenir una producció regular. A part d’aquesta funció, l’estudi de sòls servirà per poder escollir la varietat i portaempelt més adequats per assolir un objectiu productiu. A part, també es fa recomanable fer un estudi de la fertilitat del sòl per realitzar un pla d’adobat de cada parcel·la.


2- Estudiant la geometria i pendents de les parcel·les de la finca, escollint per plantar les que tinguin les característiques més adequades. Cal que la plantació s’adapti al màxim a les característiques de la parcel·la, establint mesures per al control de l’erosió, com la construcció de rases i recuperació de feixes. Cal evitar que les files transcorrin al llarg d’àrees còncaves, per evitar que es produeixin xaragalls al mig

de les files. En aquest cas és preferible deixar un passadís a la zona de drenatge i establir mesures de protecció del sòl, com deixar aquesta zona de drenatge amb una capa herbosa.


3- Si és necessària la realització de moviments de terra, cal que siguin el màxim de respectuosos amb el sòl. Cal tenir en compte que hi ha sòls més sensibles que d’altres als moviments de terra, on el fet de fer aflorar materials subjacents pot ser crític per al cultiu.


En resum, cal tenir clar que la planificació i l’estudi de les finques i dels sòls previs a una plantació, són claus per a l’obtenció d’un raïm homogeni i de qualitat. Si no es tenen en compte aquests aspectes, per molts vols amb drone, sondes, mapes de vigor, aplicació de reg diferenciat o aplicació cobertes vegetals parcials que es facin servir, la dificultat per equilibrar la vinya serà molt alta.


Entradas destacadas
Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
No hay tags aún.
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square